Przydatne informacje i pliki

Zebraliśmy tu najczęstsze pytania naszych Klientów oraz przydatne pliki niezbędne do likwidacji szkody

Nie ma konieczności wzywania Policji:

Jeżeli sprawca kolizji przyznaje się do winy okoliczności szkody są oczywiste np: kierowca ewidentnie wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu należy spisać oświadczenie najlepiej na specjalnie przygotowanym druku przez ubezpieczalnie (często dołączany do ubezpieczenia)w oświadczeniu wyraźnie musi być określone kto jest sprawcą zdarzenia, przydatne są dane świadka podane w oświadczeniu, warto również zrobić dokumentację fotograficzną bezpośrednio po kolizji (robimy zdjęcia pojazdów bezpośrednio po kolizji oraz zdjęcia uszkodzeń pojazdu sprawcy w kwestiach sporny może to ułatwić ustalenie winy)Ważne jest sprawdzenie ważności badania technicznego oraz ważności polisy OC, sprawdzamy również czy kierowca posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Oświadczenie o zderzeniu drogowym

Policja jest konieczna:
Jeżeli sprawca nie przyznaje się do winy , nie posiada dokumentów do pojazdu lub uprawnień, polisa OC jest nieważna lub jej nie ma, okoliczności szkody są niejednoznaczne, są wątpliwości co do trzeźwości kierowcy . Pojazdy będące w leasingu należy sprawdzić czy leasingobiorca wymaga zgłoszenia tego faktu policji

Jeżeli nie było ofiar osób ciężko rannych nie wylały s ię płyny eksploatacyjne (np. olej) należy bezwzględnie usunąć pojazdy z jezdni przedtem w miarę możliwości można zrobić dokumentację fotograficzną położenia pojazdów. Nieuzasadnione pozostawienie pojazdu na jezdni powodujące zablokowanie ruchu zawsze będzie skutkowało mandatem dla każdej ze stron przed podjęciem jakichkolwiek czynności dochodzeniowych przez Policję.

Należy przygotować:
z OC sprawcy

  • oświadczenie sprawcy (jeżeli była policja to notatka z danymi sprawcy lub samodzielnie spisane dane: jednostki Policji, dane pojazdu, dane właściciela oraz kierowcy pojazdu sprawcy)
  • dowód rejestracyjny
  • prawo jazdy ( jeżeli doszło do uszkodzenia zaparkowanego pojazdu nie jest konieczne)
  • dowód osobisty właściciela oraz współwłaściciela jeżeli jest( tylko do poświadczenia wiarygodności podpisu na dokumentach)
  • w przypadku samochodu firmowego przydatne jest oświadczenie o podatku Vat
Oświadczenie o podatku VAT

dodatkowo z AC :
  • Oryginał polisy AC
  • Zgłoszenie szkody można zlecić pracownikowi serwisu AUTO-EFEKT .
  • Wszystkie dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną

W przypadku gdy szkoda jest już zgłoszona w celu uzyskania upoważnienia na naprawę dla naszego serwisu możecie Państwo przesłać na naszą skrzynkę następujące dane:
Marka model i numer rejestracyjny pojazdu
Numer szkody ,nazwa firmy ubezpieczeniowej
Dane właścicieli pojazdu
W wiadomości zwrotnej otrzymacie wypełnione upoważnienie gotowe do wydruku.

Samochód można naprawić w dowolnym serwisie do którego właściciel pojazdu poszkodowanego ma zaufanie, firma ubezpieczeniowa nie może nakazać naprawy w wyznaczonym serwisie.

Zgłoszenia szkody można dokonać telefonicznie lub za pomocą formularza zgłoszeniowego:


zgłoszenie internetowe-link
tel 801 102 102 , tel. 22 565 55 55


zgłoszenie internetowe-link
tel. 801 308 308, tel. 502 308 308


zgłoszenie internetowe-link
tel. 22 557 44 44 w godzinach 8.00-20.00


zgłoszenie internetowe-link
tel.801 107 107 tel.58 555 55 55


zgłoszenie internetowe-link
tel 801 107 108 tel. 58 5556222


zgłoszenie internetowe-link
tel. 22 422 42 24


Druk zgłoszenia AXA
tel. 22 599 92 95


zgłoszenie internetowe-link
tel. 801 120 000 tel.22 501 61 00


zgłoszenie internetowe-link
tel. 913 913 913


HDI zgłoszenie internetowe-link
tel. 801 801 181 tel. 22 44 99 999


Interrisk zgłoszenie internetowe-link
pod numerem (22) 575 25 25


Benefiazgłoszenie internetowe-link
pod numerem (22) 210 20 30


Uniqua zgłoszenie internetowe-link
tel. 801 597 597 tel. 42 66 66 500


Wienerzgłoszenie internetowe-link
tel. 22 469 69 69

Zadzwoń +48 602 307 916